اسپیلت ایستاده هومکس مدل CH-5005 ظرفیت 60000

نوع کپرسور اسکرال

مبتنی بر گاز R410 دوست دار محیط زیست

ظرفیت 60 هزار

مصرف انرژی A+

مشخصات فنی